“Δώρο” έως 50.000€ σε Τουρισμό και Εστίαση στην Μύκονο

“Δώρο” έως 50.000€ σε Τουρισμό και Εστίαση στην Μύκονο. Πρόγραμμα με χρηματοδότηση έως 50.000€ ανά πληγείσα επιχείρηση ετοιμάζει τις αμέσως επόμενες ημέρες η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με την μορφή της ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση έως 50.000€ θα δοθεί υπό μορφή άμεσων χρηματοδοτήσεων ως κεφάλαιο κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που […]

Read More