Απαγορεύεται η αντιγραφή κειμένων και φωτογραφιών
Menu

Example One ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις και τους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη και στους εργαζόμενους υποδείξεις και συμβουλές είτε γραπτά είτε προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας μας παρέχει υπηρεσίες:
• Επιθεώρηση των χώρων εργασίας σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμφωνείται από κοινού με τον πελάτη, το οποίο κατατίθεται στην επιθεώρηση εργασίας μέσω της εφαρμογής sepenet.
• Συμβουλές πρόληψης και προστασίας σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού της εργασίας όσον αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες, τον εξοπλισμό και τις μεθόδους εργασίας καθώς και της διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
• Εκτίμηση και έλεγχος επικινδυνότητας ανά θέση εργασίας. Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας από εργατικά ατυχήματα.
• Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής.
• Διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και καταγραφή σε ειδικό βιβλίο προτείνοντας μέτρα προς αποφυγή ίδιων ή παρόμοιων ατυχημάτων.
• Επιλογή και έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΤΑ ΕΟΤ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τηλ. 22890 24459 / 79195 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ISO-HACCP ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ