Απαγορεύεται η αντιγραφή κειμένων και φωτογραφιών
Menu

Example One ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε τομείς σχετικούς με την εκτίμηση – αποτίμηση ακινήτων στην Μύκονο, (Κατερίνα Μασάκη GR731000243AM 19/3/2022 πιστοποίηση ΕXPERT VALUER in Real Estate Property). Προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες σε Τραπεζικά Ιδρύματα, Δημόσιους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και πλήθος ιδιωτών.
Η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση από Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να γνωρίζουν την σημερινή πραγματική Αγοραία Αξία των παγίων στοιχείων τους, για λόγους αύξησης μετοχικού κεφαλαίου – εισφοράς σε είδος (Ν.2190/20), μετατροπής εταιρικής μορφής (Ν.1297/72 & 2166/93), εξασφάλισης έναντι τραπεζικού δανεισμού, διευθέτησης εσωτερικών ζητημάτων, διανομής, συγχωνεύσεων, αποσχίσεων, απορροφήσεων & εξαγορών, νομικών διεκδικήσεων, διεκδικήσεων αποζημιώσεων λόγω απαλλοτριώσεων, κληρονομικών διευθετήσεων, λογιστικών αναφορών, ασφαλίσεων, εισαγωγής στο ΧΑΑ, πιθανής αγοράς ή πώλησης ακινήτων, αλλά και για λόγους επαναδιαπραγμάτευσης ενοικίων προκειμένου το καταβαλλόμενο μίσθιο να είναι ανάλογο με την αγοραία αξία του ακινήτου.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΤΑ ΕΟΤ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τηλ. 22890 24459 / 79195 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ISO-HACCP ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ