Menu

Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΚΥΕ

Ο τρόπος έκδοσης για μία άδεια λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, έχει αλλάξει και εκσυγχρονιστεί. Στην ουσία ο επιχειρηματίας γνωστοποιεί (γι’ αυτό και πλέον δεν υπάρχει ο όρος άδεια λειτουργίας, αλλά Γνωστοποίηση Λειτουργίας ΚΥΕ) την δραστηριότητα του στην Αδειοδοτούσα Αρχή (Δήμος). Έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης  πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας, ενώ ελέγχεται εκ των υστέρων για το αν όντως τους πληροί.

Ποιους αφορά

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) θεωρούνται τα καταστήματα στα οποία γίνεται παρασκευή, συσκευασία, διάθεση σε πελάτες (όρθιους, καθιστούς, περαστικούς), αποθήκευση, διανομή, εγκατάσταση και τροφοδοσία αυτόματων μηχανημάτων φαγητών, τροφίμων γλυκισμάτων και ποτών. Επίσης Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) θεωρούνται επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν Υπηρεσίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μέσω των οποίων μπορούν να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία όπως κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.λπ.

Η γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) αφορά τους παρακάτω κλάδους επιχειρήσεων:

 • Καφενεία, καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια
 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος (εστιατόρια, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, σνακ μπαρ κλπ.)
 • Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία κλπ.)
 • Άλλες δραστηριότητες όπως θέατρα, κινηματογράφοι, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων και αυτόματοι πωλητές.

Παραδείγματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 • αρτοποιεία
  (εκτός των πρατηρίων άρτου)
 • καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων
 • παραγωγική μονάδα
 • φρυγανιών, μπισκότων
 • ζαχαροπλαστεία
 • καταστήματα αλλαντοποιίας
 • πιτσαρίες
 • ψητοπωλεία
 • καταστήματα τυροκομίας
 • οινοπωλεία
 • επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής (με ψυγεία ή όχι) τροφίμων και ποτών
 • οπωροπωλεία
 • πρατήρια πώλησης τροφίμων
 • υπεραγορές τροφίμων
 • επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
 • λουκουματζίδικα
 • παντοπωλεία
 • επιχειρήσεις αναψυχής
 • γαλακτοπωλεία
 • κρεοπωλεία
 • καφεκοπτεία
 • αναψυκτήρια
 • ιχθυοπωλεία
 • εστιατόρια
 • κυλικεία
 • κάβες – ξηρών καρπών
 • επιχειρήσεις προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών
 • ψαροταβέρνες
 • καφενεία
 • πρατήρια άρτου
 • πτηνοπωλεία
 • οβελιστήρια
 • open bar ταβέρνες
 • καφετέριες
 • μπουγατσάδικα
 • σνακ μπαρ
 • κυλικεία
 • ουζερί
 • μπαρ

Τα βήματα της αδειοδότησης

Η διαδικασία αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) καθορίζεται πλέον από την νέα ΚΥΑ οικ. 16228 (ΦΕΚ 1723/Β/18-05-2017) με την οποία εισάγεται ο θεσμός της γνωστοποίησης για το σύνολο σχεδόν των Κ.Υ.Ε. (εκτός καταστημάτων αμιγώς ίντερνετ, παιδότοπων, κέντρων διασκέδασης) καταργώντας την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Fournos

Χορήγηση βεβαίωσης δυνατότητας ίδρυσης (παλαιά προέγκριση)

Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

H αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση.

Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε (5) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται.

Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Από τις 6/6/2017, η αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συναφών δραστηριοτήτων αδειοδοτούνται πλέον μέσω της γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr, ενώ από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς άλλη διαδικασία έγκρισης ή άδειας λειτουργίας.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο.

Η γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών κοινοποιείται, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία.

Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή της, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας.

baristas

Ποια Δικαιολογητικά χρειάζεστε

Δικαιολογητικά για την Προέγκριση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Δικαιολογητικά για την Ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στο χώρο του καταστήματος

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ στην έδρα του Καταστήματος θα πρέπει να τηρούνται:

Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.

Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ.).

Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου − εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του Β.Δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.

Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και το παράρτημα Γ της παρούσας. Η χορήγηση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθορίζεται στην 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 1586). Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) 

πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα Σχέδια Κάτοψης ως ανωτέρω υπο στοιχείο β) ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο του καταστήματος στην έδρα αυτού.

Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε της ΚΥΑ του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).

Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.

Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.

Η άδεια παράτασης μουσικής, εφόσον υπάρχει.

Η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.

Η άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε Υγειονομικής Διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.

Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο – κουρείο και περιποίησης χεριών – ποδιών, κλπ) θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε Υγειονομικής Διάταξης και Διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις

Μεταβολή γνωστοποίησης

Η γνωστοποίηση μεταβάλλεται εφόσον επέλθουν αλλαγές στα στοιχεία της αρχικής γνωστοποίησης. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας υποχρεούνται να προβούν ο καθένας αυτοτελώς σε γνωστοποίηση της μεταβολής με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών, εντός 10 ημερών από την αλλαγή με δήλωση των στοιχείων του νέου φορέα επιλέγοντας «Μεταβολή» στο έντυπο της γνωστοποίησης. Η μεταβολή υποβάλλεται χωρίς να απαιτείται παράβολο εκτός εάν αφορά προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας.

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων

Καταργείται πλέον η έκδοση ξεχωριστής άδειας χρήσης μουσικών οργάνων. Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο της γνωστοποίησης τη χρήση μουσικής, με προσδιορισμό της μέγιστης Α – ηχοστάθμης, του χώρου κ.τ.λ. Εάν η γνωστοποίηση ή η μεταβολή αφορά μόνο στη μουσική, ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση μόνο στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

dj
Mykonos

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Μετά τη γνωστοποίησης λειτουργίας της επιχείρησης μπορούμε να κάνουμε αίτηση κατάληψη κοινοχρήστου χώρου στον Δήμο (πεζοδρόμιο, πλατεία κλπ.) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων. Αν η κατάληψη γίνεται σε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής (πρασιά) τότε δεν υπάρχει η απαίτηση άδειας από το Δήμο.

Διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ

Προέλεγχος

Διενέργεια αυτοψίας και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου (Εξετάζουμε αν επιτρέπεται η χρήση που θέλουμε στο ακίνητο, αν μας καλύπτει ο χώρος ως προς τα εμβαδά, αν είναι νομίμως υφιστάμενο το ακίνητο)

Σύνταξη εγγράφων - μελετών

Αναζήτηση από την Υπηρεσία Δόμησης των απαραίτητων εγγράφων του ακινήτου, αίτηση για βεβαίωση δυνατότητας ίδρυσης, σύνταξη των απαραίτητων μελετών, τεχνικών εκθέσεων και λοιπών εγγράφων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

Γνωστοποίηση / Φάκελοι έργου

Ηλεκτρονική γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ, υποβολή φακέλου έργου στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, παράδοση στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει τηρούνται στο χώρο του καταστήματος

REQUEST A CALLBACK

grey office

Κάθε έργο είναι διαφορετικό και επομένως, ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σας υποστηρίξουμε είναι να κάνουμε μια αρχική συζήτηση για να μιλήσουμε για τις ιδέες σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα και θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατό.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες για την πλήρη αξιοποίηση και ανάδειξη της επιχείρησης σας

 • Αρχιτεκτονική μελέτη / μελέτη διακόσμησης εσωτερικών χώρων
 • Πλήρης τρισδιάστατη απεικόνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του καταστήματος
 • Κατασκευή και ανακαίνιση του χώρου του καταστήματος
 • Κατασκευή επίπλων, ειδικών μεταλλικών κατασκευών, εξωτερικών όψεων, επιγραφών
 • Εκτυπώσεις καταλόγων, μενού, αφισών, καρτών, αυτοκόλλητων, φακέλων
MK logo black
Τεχνικό Γραφείο Πλακωτά, Μύκονος Τ.Κ. 84600

mk@mk-mykonos.gr
+30 22890 24459
+30 22890 22513
+30 6945 307622