Απαγορεύεται η αντιγραφή κειμένων και φωτογραφιών
Menu

Example One ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών που καθημερινά εκτελούνται σε ένα οικοδομικό έργο. Από την αρχή έως και την ολοκλήρωση των εργασιών ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου.
Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για:
• Την εποπτεία των εκτελουμένων εργασιών και τον έλεγχο της μεθόδου κατασκευής και των μέσων που χρησιμοποιούνται.
• Τη λήψη πυρήνων - δοκιμίων ή την επιτόπια εφαρμογή δοκιμών για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών.
• Την πρόληψη κακοτεχνιών καθώς και την υπόδειξη μέτρων αποκατάστασης των τυχών ελαττωμάτων που διαπιστώνονται από τους ελέγχους.
• Την τήρηση και επικαιροποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιάγραμματος του έργου.
• Τον έλεγχο του τηρούμενου ημερολογίου του έργου και στην καταγραφή σε αυτό τυχόν παρατηρήσεων, υποδείξεων ή εντολών.
• Την υπόδειξη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων και την τήρησή τους.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΤΑ ΕΟΤ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Τηλ. 22890 24459 / 79195 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ISO-HACCP ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ