Νέος τεχνικός κανονισμός για τα δίκτυα οπτικών ινών εντός κτιρίων. Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διενεργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος είναι η..