Ξεκινάει το Νέο ΕΣΠΑ. Τρία χρόνια μετά την επίσημη έναρξή του, το νέο ΕΣΠΑ ενεργοποιείται ουσιαστικά, αν και βρίσκεται ήδη στο μισό της διαδρομής του(λήγει το 2020).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εντός του Ιουνίου αναμένονται οι αποφάσεις για το πώς θα κατανεμηθεί ποσό 970 εκατ. ευρώ, που προέκυψε ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τη χώρα στο πλαίσιο της ρήτρας αναθεώρησης, δηλαδή της ανακατανομής των κοινοτικών πόρων με βάση τα πραγματικά στατιστικά στοιχεία της τριετίας 2012-2014.

Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση ανεβάζει το συνολικό ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν έως το 2020 στα 27 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου τα 6,5 δισ. ευρώ είναι αυτά θα προέλθουν από την ΚΑΠ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η μερίδα του λέοντος ύψους 3,5 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό των 10,7 δισ. ευρώ που προγραμματίζεται να προκηρυχθούν άμεσα αναλογεί στο πρόγραμμα των Υποδομών, που βαρύνεται άλλωστε με τα ανολοκλήρωτα έργα του προηγούμενου ΕΣΠΑ, που μεταφέρθηκαν στη νέα περίοδο.

Ακολουθεί το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα με νέες δράσεις 2 δισ. ευρώ, οι δράσεις για την αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού με 1,5 δισ. ευρώ, ενώ με διαφορά έπεται το πρόγραμμα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης με 273 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό μέρος του νέου ΕΣΠΑ εκτελούν πλέον οι 13 Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες εντός του 2017 προγραμματίζουν προσκλήσεις ύψους 4 δισ. ευρώ με δράσεις που δεν εξαντλούνται σε κοινωνικές δομές, αλλά και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη στήριξη της καινοτομίας.