Τι αλλάζει με τον ΕΝΦΙΑ και τις αντικειμενικές αξίες. Σε νέα αναβολή της προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στα επίπεδα των πραγματικών εμπορικών τιμών της κτηματαγοράς για άλλους έξι..