Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Δωρεάν προαξιολόγηση των προτάσεων  από την “ΜΚ MΗΧΑΝΙΚΟΙ  MYKONOY

Ενίσχυση Ξενοδοχείων, Ενοικ. Δωματίων, Επιχειρήσεων Rental, Τουρ. Γραφείων.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό, (Ξενοδοχεία, Ενοικ. Δωμάτια, Rental, Τουρ. Γραφεία), που λειτουργούν τουλάχιστον για μια σεζόν και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. (Δηλαδή είχαν το λιγότερο έναν εργαζόμενο για τουλάχιστον 6 μήνες). Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 15.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης είναι 40% με δυνατότητα προσαύξησης στο 50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 29 Μαρτίου και τελειώνει στις 17 Μαίου 2016, ενώ στις επιδοτούμενες δαπάνες είναι κτιριακές εργασίες (εκτός απο ανέγερση), μηχανήματα/εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, πιστοποιήσεις ISO, δαπάνες προβολής/διαφήμισης, αλλά και μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Αναβάθμιση μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει επιχειρήσεις, που λειτουργούν τουλάχιστον για ένα έτος και αφορά κυρίως μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τα τρόφιμα, αλλά και όσες ασχολούνται με τις τεχνολογίες πληροφορικής, τις ειδικές κατασκευές (ξύλο, μέταλλο, κ.α.) , την ενέργεια και το περιβάλλον , και τον τομέα υγείας. Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις εστίασης και λιανικού εμπορίου.

Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης είναι στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 7 Απριλίου και τελειώνει στις 20 Μαίου 2016, ενώ στις επιδοτούμενες δαπάνες είναι κτιριακές εργασίες, μηχανήματα/εξοπλισμός, πιστοποιήσεις ISO, αλλά και μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με επιδότηση έως 60.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%. Αφορά ακριβώς τις ίδιες κατηγορίες επιχειρήσεων με το προηγούμενο πρόγραμμα και απευθύνεται κυρίως σε άνεργους. Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 17 Μαρτίου και τελειώνει στις 27 Απριλίου 2016, ενώ στις επιδοτούμενες δαπάνες είναι μηχανήματα/εξοπλισμός, δαπάνες προβολής/διαφήμισης, μισθολογικό κόστος εργαζομένων και άλλες λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, αμοιβές τρίτων).

Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα, θα ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Να ξεκινήσουν εν ολίγοις τον δικό τους επαγγελματικό χώρο. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους ως 25.000€ στην περίπτωση ενός ατόμου, έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων• έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.

Αφορά σχεδόν όλους τους επιστημονικούς επαγγελματικούς κλάδους (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους, κλπ).
Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 8 Μαρτίου και τελειώνει στις 15 Απριλίου 2016, ενώ στις επιδοτούμενες δαπάνες είναι κυρίως λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, πάγια, αμοιβές τρίτων) , μηχανήματα/εξοπλισμός, δαπάνες προβολής/διαφήμισης, μισθολογικό κόστος εργαζομένων, προμήθεια αναλωσίμων.