Οι επιδοτήσεις από το γραφείο μας

Οι επιδοτήσεις από το γραφείο μας. Στην τελευταία προκήρυξη του ΕΣΠΑ, το 2012, το γραφείο μας  υπέβαλε επιλεγμένες  προτάσεις χρηματοδότησης, λαμβάνοντας έτσι θετική αξιολόγηση για το 70% από αυτές, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό  με δεδομένο  τον τεράστιο ανταγωνισμό των  επιχειρήσεων των Κυκλάδων. Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της τελικής πληρωμής των εγκεκριμένων αυτών προτάσεων των οποίων ο […]

Read More