Επιχορήγηση για νέα ή παλιά ξενοδοχεία

Επιχορήγηση για νέα ή παλιά ξενοδοχεία με το νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού νόμου (4399/16). Επιχορήγηση σε ποσοστό 40% επι του προϋπολογισμού μπορούν να πάρουν τα ξενοδοχεία της περιφέρειας Ν. Αιγαίου (και της Μυκόνου) με το νέο καθεστώς του αναπτυξιακού Ν. 4399/16 που έχει προκηρυχθεί πρόσφατα. Η επένδυση αφορά ανέγερση νέων  ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ξενοδοχείων και […]

Read More

Συνεχίζεται και το 2020 η Εργαλειοθήκη

Συνεχίζεται και το 2020 η Εργαλειοθήκη, και μέχρι εξάντλησης των πόρων, η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ», που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών, υγείας, ενέργειας. Στα αξιοσημείωτα και πρωτοποριακά του προγράμματος είναι πως η έγκριση των ηλεκτρονικών φακέλων γίνεται με χρονική σειρά προτεραιότητας, και μέχρι εξαντλήσεως του […]

Read More

Επιδότηση για τα Transfer στον Τουρισμό

Επιδότηση για τα Transfer στον Τουρισμό. Οι υπηρεσίες «Οδική μεταφορά επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα» (ΚΑΔ 49.39.32.00)  και «Ενοικίαση πούλμαν με οδηγό -ΤΕΟΜ» (ΚΑΔ 49.39.31.00)  έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ»,  που προκηρύχθηκε και θα «τρέξει» μέχρις εξάντλησης των πόρων (400 εκ. €), ενώ συνεχίζεται και για το 2020.

Read More