Πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001

Πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Το γραφείο μας «ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου»  αναλαμβάνει την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001:2015  και του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015. Υπενθυμίζεται πως οι κατά ISO πιστοποιήσεις έχουν ισχυρή μοριοδότηση  από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στην υποχρεωτική επανακατάταξη των […]

Read More