Πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Το γραφείο μας «ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου»  αναλαμβάνει την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001:2015  και του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015.

Υπενθυμίζεται πως οι κατά ISO πιστοποιήσεις έχουν ισχυρή μοριοδότηση  από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στην υποχρεωτική επανακατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων  δωματίων (Ν.4276/2014) σε αστέρια και κλειδιά,  ενώ αποτελούν και από τις βασικές πριμοδοτούμενες δαπάνες  του νέου ΕΣΠΑ.