Μελέτη και Επίβλεψη Κτιριακών Έργων στην Μύκονο

Μελέτη και Επίβλεψη Κτιριακών Έργων στην Μύκονο. Το τεχνικό γραφείο μας ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου, έχει εκπονήσει πλήθος μελετών κτιριακών έργων. Χαρακτηριστικό των μελετών μας είναι η ποιότητα, η τήρηση των προθεσμιών και η οικονομία της κατασκευής. Η υποστήριξη που παρέχεται στους πελάτες μας είναι συνεχής, από την σύνταξη της προμελέτης, στην οριστική μελέτη για την […]

Read More