Μελέτη και Επίβλεψη Κτιριακών Έργων στην Μύκονο. Το τεχνικό γραφείο μας ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου, έχει εκπονήσει πλήθος μελετών κτιριακών έργων. Χαρακτηριστικό των μελετών μας είναι η ποιότητα, η τήρηση των προθεσμιών και η οικονομία της κατασκευής. Η υποστήριξη που παρέχεται στους πελάτες μας είναι συνεχής, από την σύνταξη της προμελέτης, στην οριστική μελέτη για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, έως τα πλήρη σχέδια και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Η  τεχνογνωσία και η επιστημονική κατάρτιση μας καθιστά ικανούς να αναλάβουμε, όπως έχουμε αποδείξει έμπρακτα εδώ και 26 χρόνια, κάθε είδους μελέτης, από την μελέτη μίας απλής αποθήκης, στην μελέτη εργοστασιακών εγκαταστάσεων και έως οποιασδήποτε ιδιαίτερης μελέτης.
Για κάθε νέα κτιριακή μελέτη, η δημιουργική ομάδα μας παρουσιάζει με διάφορα σχεδιαστικά μέσα (σκίτσα, προσχέδια, βασική τρισδιάστατη απεικόνιση όγκων) τις αρχικές προτάσεις (προμελέτη).

Οι μελέτες που αναλαμβάνουμε στην Μύκονο, αφορούν στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτιριακών έργων (κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, επαγγελματικοί χώροι), στη διαμόρφωση και στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και εξωτερικών χώρων.

Μελέτες στατικού υπολογισμού και μηχανολογικές μελέτες, εκπονούνται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου από τους καταρτισμένους πολιτικούς μας μηχανικούς και μηχανολόγους.

Σε κάθε βήμα της κατασκευής του έργου υπάρχει επίβλεψη του αρμόδιου μηχανικού που διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της μελέτης, της χρήσης των υλικών, τον συντονισμό των συνεργείων και την επίλυση στο εργοτάξιο όποιων θεμάτων και αν προκύψουν.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή (αυτεπιστασία) με δικά μας έμπειρα συνεργεία και παραδίδουμε το κτίριο έτοιμο για χρήση, με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η διαχείριση ενός κτιριακού έργου αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία κατά την εκτέλεση του.

Η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων αποτελούν στοιχεία που οδηγούν σε ποιοτική, έγκαιρη αλλά και οικονομικότερη κατασκευή.

Οι συνεργάτες μας, έχοντας πλήρη γνώση της σύνθετης τεχνικής νομοθεσίας και των σύγχρονων ποιοτικών προδιαγραφών αλλά και αξιοποιώντας την κατασκευαστική τους εμπειρία, συμβάλλουν στην ορθή ολοκλήρωση της κατασκευής.