Πιστοποιημένος Επιθεωρητής από το ΞΕΕ το γραφείο μας. To γραφείο  «ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου» έλαβε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος επίσημη πιστοποίηση ως επιθεωρητής για την υποχρεωτική επανακατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων ..