Πιστοποιημένος Επιθεωρητής από το ΞΕΕ το γραφείο μας. To γραφείο  «ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου» έλαβε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος επίσημη πιστοποίηση ως επιθεωρητής για την υποχρεωτική επανακατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων  δωματίων της Μυκόνου σε αστέρια και κλειδιά.

Με τον νέο Ν. 4276/14,  μέχρι τις 31.12.2017 όλα τα ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια πρέπει να επιθεωρηθούν εκ νέου  ώστε μέσω του νέου συστήματος βαθμολόγησης να καταταγούν σε ανάλογη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.

Την επιθεώρηση αυτή (για διατήρηση ή  αναβάθμιση της κατηγορίας  του κάθε καταλύματος), μπορεί να εκτελέσει  το γραφείο μας, διαθέτοντας τη σχετική διαπίστευση από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή το ΞΕΕ.