Σημαντικό ήταν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για ένταξη στον νέο αναπτυξιακό νόμο, καθώς υποβλήθηκαν επενδυτικά σχέδια 2,2 δις ευρώ , όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας. Στις 30 Ιανουαρίου 2017 έληξε..