Σημαντικό ήταν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για ένταξη στον νέο αναπτυξιακό νόμο, καθώς υποβλήθηκαν επενδυτικά σχέδια 2,2 δις ευρώ , όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας.

Στις 30 Ιανουαρίου 2017 έληξε η ημερομηνία υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, ενώ όπως αναφέρει το υπουργείο, η οριστικοποίηση των υποβολών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017.

Τα στοιχεία χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικά από το υπουργείο. Στο μεγαλύτερο ποσοστό (41,3%), οι επιχειρήσεις ζητούν φορολογική απαλλαγή, ενώ οι υπόλοιπες ζητούν επιχορήγηση ή leasing ή ενίσχυση μισθολογικό κόστους.

Το 65% των επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του συνολικού ύψους των επενδύσεων αφορούν την βιομηχανία (κυρίως στον κλάδο της αγροτοδιατροφής), ενώ τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό συνιστούν το 35% των επενδυτικών σχεδίων και αφορούν το 48,7% του συνολικού ύψους επενδύσεων.