Ενεργειακή Αναβάθμιση στην Μύκονο. Από τον Ιανουάριο του 2006, τέθηκε σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης η οδηγία 2002/91/ EC για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων…