Ενεργειακές επιθεωρήσεις στην Μύκονο

Ενεργειακές επιθεωρήσεις στην Μύκονο και Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Το γραφείο μας ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου, αναλαμβάνει τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπου απαιτείται, σε νέα και υφιστάμενα κτίρια όλων των μεγεθών και χρήσεων. Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ; Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) αποτελεί ουσιαστικά το έγγραφο – ενεργειακή ταυτότητα […]

Read More