Ενεργειακές επιθεωρήσεις στην Μύκονο και Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Το γραφείο μας ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου, αναλαμβάνει τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπου απαιτείται, σε νέα και υφιστάμενα κτίρια όλων των μεγεθών και χρήσεων.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) αποτελεί ουσιαστικά το έγγραφο – ενεργειακή ταυτότητα ενός κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμερίσματος).  Συνοδεύει το κτίριο για 10 χρόνια και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενεργειακή συμπεριφορά του.

Η  έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι πλέον υποχρεωτική για όλα τα κτίρια και διαμερίσματα, με ελάχιστες εξαιρέσεις,  τα οποία είτε μισθώνονται εκ νέου είτε πωλούνται.

Το ΠΕΑ εκδίδεται από πιστοποιημένο μηχανικό – τον ενεργειακό επιθεωρητή – έπειτα από αυτοψία του κτιρίου και μετά από σχετικούς υπολογισμούς.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο mk@mk-mykonos ή τηλεφωνικά στο 22890 24459 / 6945 307622