Έκδοση οικοδομικών αδειών μικρής και μεγάλης κλίμακας

Έκδοση οικοδομικών αδειών μικρής και μεγάλης κλίμακας στην Μύκονο. Η οικοδομική Άδεια είναι εκτελεστή διοικητική Πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις µμελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η Οικοδομική άδεια απαιτείται τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για […]

Read More