Έκδοση οικοδομικών αδειών μικρής και μεγάλης κλίμακας στην Μύκονο. Η οικοδομική Άδεια είναι εκτελεστή διοικητική Πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις..