Μελέτες και πιστοποιητικά πυρασφάλειας στην Μύκονο. Η πυρασφάλεια σώζει ζωές και γλιτώνει περιουσίες. Μια βασική αρχή, την οποία όμως πολλοί αγνοούν, με αποτέλεσμα – χωρίς ουσιαστικό λόγο – να θέτουν..