Menu

Προδιαγραφές Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Οι υγειονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ορίζονται από την νέα υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 υγειονομική διάταξη. Με την νέα υγειονομική διάταξη καταργείται η απαρχαιωμένη Α1β/8577/83 και εναρμονίζεται πλέον η νομοθεσία με τον ευρωπαικό κανονισμό (Ε.Κ.) 852/04.

Οι ορισμοί και οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ορίζονται πλέον ως εξής :

 • Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
 • Αποθήκευση & Διανομείς (αποθήκηες τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου)
 • Μεταφορείς
 • Επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων (παντοπωλεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, κλπ)
 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.  1)Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου φαγητού (αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστείο με τραπεζοκαθίσματα, μπουγατσάδικο, κλπ). 2) Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (εστιατόρια, ψητοπωλεία, σνακ μπαρ, οβελιστήρια, πισταρίες, ψαροταβέρνες, κλπ). 3) Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους (καντίνες, αναψυκτήρια περίπτερα, κλπ)
 • Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
 • 1) Επιχειρήσεις αναψυχής (καφετέρειες, καφενεία, bar, κλπ). 2) Κέντρο διασκεδάσεως. 3) Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
 • Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία

Η αντιστοίχηση με τους ορισμούς της παλαιάς υγειονομικής διάταξης Αιβ/8577/83 καθορίζονται στο Παράρτημα 2 της νέα Υ.Δ.

Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα και ποτά λιανικώς ή και χονδρικώς, όπως είναι τα ψιλικά, παντοπωλεία, μικτά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων, τα οποία ονομάζονται πλέον επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής πώλησης μπορούν να διαθέτουν όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής χωρίς περιορισμούς όσο αναφορά τα προσφερόμενα είδη.

Καταργούνται πλέον τα ελάχιστα απαιτούμενα τετραγωνικά των προβλεπόμενων διαμερισμάτων και επί των κατόψεων αποτυπώνεται από τον Μηχανικό το διάγραμμα ροής.

Προδιαγραφές Αποχωρητηρίων (WC) Κ.Υ.Ε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια λειτουργίας ενός Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) είναι η ύπαρξη χώρων υγιεινής. Ο αριθμός των αποχωρητηρίων υπολογίζεται με βάση την δυναμικότητα του καταστήματος δηλαδή ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ατόμων όπως αυτός ορίζετε για κάθε μια δραστηριότητα (άτομα ανά επιφάνεια ή ανά θέση ή ανά μονάδα εργασίας κτλ).

Ο αριθμός των αποχωρητηρίων και η κατανομή τους ανά φύλο προκύπτει όπως παρακάτω:

 • Μέχρι 41 άτομα, 1 αποχωρητήριο 
 • 41-120 άτομα, 2 αποχωρητήρια, 1 ανδρων και 1 γυναικών
 • 121-250 άτομα, 4 αποχωρητήρια, 2 ανδρών και 2 γυναικών
 • 251-500 άτομα, 6 αποχωρητήρια, 3 ανδρών και 3 γυναικών

Για κάθε επιπλέον 500 άτομα προσθέτουμε δυο αποχωρητήρια, 1 ανδρών και 1 γυναικών, αρκεί ο αριθμός των ατόμων να βρίσκετε μεταξύ των 100 και 500 ατόμων (πχ για 1.120 άτομα απαιτούνται 6 αποχωρητήρια για τα πρώτα 500 άτομα, συν 2 για τα επόμενα 500 και συν 2 για τα τελευταία 120 άτομα, σύνολο 10 αποχωρητήρια).

Στην περίπτωση που τα αποχωρητήρια των ανδρών είναι άνω των δυο, μπορεί να επιτραπεί από την Υγειονομική Υπηρεσία να γίνει αντικατάσταση του ενός τρίτου (1/3) των αποχωρητηρίων με ουρητήρια υγιεινού τύπου.

Επίσης, για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό λιγότερο από 5 άτομα δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ξεχωριστού αποχωρητηρίου προσωπικού και το προσωπικό εξυπηρετείτε από τα αποχωρητήρια των πελατών. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται ένα αποχωρητήριο εάν ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων είναι μέχρι 15, δυο για 16 εως 40 άτομα, τρία για 41 εως 70 άτομα, 4 για 71 εως 100 άτομα και από 101 και πάνω, για κάθε 50 άτομα επιπλέον ένα αποχωρητήριο αρκεί ο αριθμός των ατόμων να βρίσκετε μεταξύ των 10 και 50 ατόμων.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίου για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) σε όλα τα νέα καταστήματα συνάθροισης κοινού (εστιατόρια, αναψυκτήρια, ψησταριές, καφετέριες κτλ) καθώς και η πρόβλεψη άλλων διευκολύνσεων μετακίνησης, για καταστήματα τα οποία διαθέτουν χώρο – αίθουσα πελατών άνω των 100 τ.μ. (υπολογίζετε συνολικά το εμβαδόν της κλειστής αίθουσας και του υπαίθριου χώρου εφόσον υπάρχει). Η ως άνω υποχρέωση αφορά και τα υφιστάμενα καταστήματα τα οποία πρέπει να εναρμονιστούν με τις σχετικές διατάξεις εως το 2020.

Σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Α1β/8577/1983/Αρθρο 25 Φ.Ε.Κ.526/Β’, οι προδιαγραφές των αποχωρητηρίων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) είναι οι εξής:

 1. κατασκευή αποχωρητηρίου και προθαλάμου του από μόνιμα υλικά (τοίχο με δάπεδο και τοίχους από λείο και αδιαπότιστο υλικό)
 2. εσωτερικές διαστάσεις κυρίως αποχωρητηρίου και προθαλάμου του κατ’ ελάχιστο 1,00μ επί 1,20μ
 3. ελάχιστο ύψος 2,10μ
 4. τοποθέτηση πλακιδίων πορσελάνης μέχρι ύψους 1,80 μ σε προθάλαμο και κυρίως αποχωρητήριο
 5. εξαερισμός τεχνητός ή φυσικός στο κυρίως αποχωρητήριο
 6. λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού τύπου
 7. τοποθέτηση συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στα παράθυρα του αποχωρητηρίου
 8. νιπτήρας στον προθάλαμο καθώς και σαπουνοθηκη και χειροπετσετες μιας χρήσης
 9. προσπέλαση αποχωρητηρίου όχι μέσα από παρασκευαστήριο και χώρο πλύσης σκευών.

Ο χώρος των αποχωρητηρίων πρέπει να είναι νόμιμος, δηλαδή να εμφανίζετε στην οικοδομική άδεια ή στην άδεια δόμησης του καταστήματος ακριβώς όπως υφίσταται και στην πραγματικότητα. Σε περίπτωση που το κατάστημα δεν διαθέτει αποχωρητήριο, τότε απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης για την κατασκευή του, γεγονός που αυξάνει το κόστος της άδειας λειτουργίας και παράλληλα τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση της. Αν το κατάστημα διαθέτει νόμιμο αποχωρητήριο, το οποίο όμως δεν πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές, τότε μπορούμε να εκτελέσουμε τις απαραίτητες εργασίες για την ανακατασκευή του εκδίδοντας έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την οικεία υπηρεσία δόμησης. Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας είναι αρκετά οικονομικότερη σε σχέση με την άδεια δόμησης και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εκδίδεται σε ελάχιστο χρόνο εφόσον υπάρχουν στην διάθεση μας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

baristas

REQUEST A CALLBACK

grey office

Κάθε έργο είναι διαφορετικό και επομένως, ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σας υποστηρίξουμε είναι να κάνουμε μια αρχική συζήτηση για να μιλήσουμε για τις ιδέες σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα και θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατό.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες για την πλήρη αξιοποίηση και ανάδειξη της επιχείρησης σας

 • Αρχιτεκτονική μελέτη / μελέτη διακόσμησης εσωτερικών χώρων
 • Πλήρης τρισδιάστατη απεικόνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του καταστήματος
 • Κατασκευή και ανακαίνιση του χώρου του καταστήματος
 • Κατασκευή επίπλων, ειδικών μεταλλικών κατασκευών, εξωτερικών όψεων, επιγραφών
 • Εκτυπώσεις καταλόγων, μενού, αφισών, καρτών, αυτοκόλλητων, φακέλων
MK logo black
Τεχνικό Γραφείο Πλακωτά, Μύκονος Τ.Κ. 84600

mk@mk-mykonos.gr
+30 22890 24459
+30 22890 22513
+30 6945 307622