Πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Το γραφείο μας «ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου»  αναλαμβάνει την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001:2015  και του συστήματος..