Ενοικιάζονται Containers για εργοτάξια. Οι οικίσκοι ISO BOX MK ISO610 έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί για χρήση όπως : Γραφεία εργοταξίων Θυρωρεία Χώροι δειγματοληψίας Αποθήκες Εκδοτήρια εισιτηρίων Αποδυτήρια – Τουαλέτες Το..