Προκηρύχθηκε η δράση για Μεταποίηση

Προκηρύχθηκε η δράση για μεταποίηση, εμπορία ή ανάπτυξη Γεωργικών προϊόντων με επιδότηση 70% για τα νησιά. Υποβολές αιτήσεων από 16 Μαϊου έως 18 Αυγούστου. Τα δικαιολογητικά για την αίτηση ενίσχυσης Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ενίσχυσης είναι: • Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου. • Τίτλοι […]

Read More

Δασικοί χάρτες και διόρθωση λαθών

Δασικοί χάρτες και διόρθωση λαθών. 9 Λάθη στους δασικούς χάρτες και πως διορθώνονται. Τις διαδικασίες διόρθωσης εννέα σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να υποβάλλουν ατελώς τη σχετική αίτησή τους στις δασικές υπηρεσίες χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή αντίρρησης. O πολίτης που θα εντοπίσει […]

Read More

Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων

Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων.  Τα διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων είναι η εξέλιξη Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Στην πιο πρόσφατη μελέτη του, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (BPIE) προτείνει την εξέλιξη των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων, τα οποία θεωρούνται ως τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 2.0, αλλά και ως τα τέλεια εργαλεία που οδηγούν σε […]

Read More

Ανήσυχη η αγορά για το νέο εξοικονομώ

Ανήσυχη η αγορά για το νέο εξοικονομώ. Ανησυχία επικρατεί στην αγορά σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην προκήρυξη του προγράμματος Εξοικονομώ II. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι ενώ όλα είναι έτοιμα, εκκρεμούν οι τελευταίες εγκρίσεις στα υπουργεία ενώ χρονοτριβή για το πρόγραμμα αποτελεί και η καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης και θεωρούν ότι το […]

Read More

Άμεση σύσταση και λειτουργία υπηρεσιών δόμησης στους Δήμους

Άμεση σύσταση και λειτουργία υπηρεσιών δόμησης στους Δήμους. Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε σηµαντικό αριθµό αναφορών πολιτών σχετικά µε τη µη διεκπεραίωση πολεοδοµικών υποθέσεων σε πολλούς δήµους της χώρας, λόγω αδυναµίας υλοποίησης των πολεοδοµικών δοµών που είχαν προβλεφθεί στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Καλλικράτη και εξαιτίας σοβαρών δυσλειτουργιών των πολεοδοµικών υπηρεσιών που έχουν αναλάβει – […]

Read More

Κίνδυνος ακύρωσης των δασικών χαρτών

Κίνδυνος ακύρωσης των δασικών χαρτών. Κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα το εγχείρημα της κύρωσης των δασικών χαρτών εξ αιτίας πιθανής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο ενδέχεται να κρίνει αντισυνταγματική την εξαίρεση από τους χάρτες των αυθαίρετων οικισμών. Η Voria.gr έχει στα χέρια της και δημοσιεύει την πρόταση του εισηγητή του ΣτΕ Χ. Ντουχάνη ο […]

Read More