Δασικοί χάρτες και διόρθωση λαθών. 9 Λάθη στους δασικούς χάρτες και πως διορθώνονται. Τις διαδικασίες διόρθωσης εννέα σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να υποβάλλουν ατελώς τη σχετική αίτησή τους στις δασικές υπηρεσίες χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή αντίρρησης. O πολίτης που θα εντοπίσει πρόβλημα σε έκτασή του σε αναρτημένο δασικό χάρτη, θα πρέπει αρχικά να απευθυνθεί στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και στη συνέχεια -εφόσον το επιθυμεί- να υποβάλει και αντίρρηση.

Το «Έθνος» παρουσιάζει με παραδείγματα τα πρόδηλα σφάλματα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση:

  • Σφάλματα που οφείλονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Υπάγονται περιπτώσεις απόκλισης ή εσφαλμένης τεχνικής απόδοσης των οριογραμμών που παρατηρούνται πάνω στις αεροφωτογραφίες του 1945 και του 2007 και μπορεί να προκύψουν από τη σύγκρισή τους. Ακολουθεί νέα φωτοερμηνεία εφόσον δεν πρόκειται για περιπτώσεις που έχει αλλάξει η μορφή στο έδαφος (δασική ή άλλη κάλυψη, δρόμοι, ρέματα ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση).
  • Παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που έχουν αποτυπωθεί λανθασμένα τα όρια αγροτεμαχίων.
  • Απεικόνιση εμφανώς λανθασμένης αγροτικής έκτασης ως δασικής (εξαιτίας λανθασμένης εκτίμησης του είδους βλάστησης) και το αντίστροφο, η οποία μπορεί να έχει προέλθει από τη χρήση αεροφωτογραφίας του 1945 που σε πολλές περιπτώσεις περιείχε δυσδιάκριτα όρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι μεγάλης ηλικίας ελαιώνες που λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους κατά τη φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών αποτυπώθηκαν ως δασικές εκτάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνεται και τροποποιείται ο δασικός χάρτης.
  • Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος αντιστοίχιση στοιχείων. Διορθώνονται λάθη όπως η διαφορά στο εμβαδόν των εκτάσεων και συμπληρώνονται οι εγγραφές που λείπουν. Η κατηγορία περιλαμβάνει και τυπογραφικά λάθη που μπορεί να έχουν αποτυπωθεί στους δασικούς χάρτες.
  • Λανθασμένη αποτύπωση στον δασικό χάρτη, η οποία εμφανίζει διαβαθμισμένες περιοχές, δηλαδή περιοχές που δεν θα έπρεπε να εμφανίζονται για λόγους ασφαλείας, όπως για παράδειγμα τα στρατόπεδα και το αποτέλεσμα είναι τα στοιχεία του χάρτη να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση. Πρόκειται για λάθη που προέρχονται από επεξεργασμένες αεροφωτογραφίες και πλέον ορίζεται ότι μπορούν να διορθωθούν σε οποιοδήποτε στάδιο από την ανάρτηση έως την κύρωση των χαρτών.
  • Εμφάνιση πεδινών εκτάσεων σε περιοχή ομαλής κλίσης ως χορτολιβαδικών. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας σε αντίθεση με τις πεδινές, για΄αυτό και το συγκεκριμένο λάθος είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διορθωθεί για τους ιδιοκτήτες. Τόσο αυτή όσο και η επόμενη περίπτωση υπάγονται στις κατηγορίες, στις οποίες βάσει του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα έκτασης που καλλιεργούν προβαίνοντας σε εξαγορά της.
  • Εμφάνιση εκτάσεων αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών έναντι του Δημοσίου ως χορτολιβαδικών. Οι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές εκτάσεις εξαιρούνται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  • Εμφάνιση εκτάσεων που αποτελούν τεχνητές δασικές φυτείες ως δασικών. Πρόκειται για περιπτώσεις εκτάσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν αποτυπωθεί στους χάρτες ως δασικές, ενώ οι ιδιοκτήτες τους είχαν δημιουργήσει δασικές φυτείες (π.χ. λεύκες) συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων. Η περίπτωση αυτή δεν περιλαμβάνει βέβαια τις αναδασωμένες εκτάσεις.

Στις κατηγορίες αυτές, στην περίπτωση που ο δασικός χάρτης είναι θεωρημένος αλλά όχι αναρτημένος, η διόρθωση γίνεται αυτεπάγγελτα από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών και θεωρείται εκ νέου ο καινούργιος χάρτης.