Το σύστημα «e-Άδειες»

Το σύστημα «e-Άδειες» ανήκει στον ΥΠΕΝ και ενεργοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Το e-άδειες λειτουργεί ως  ηλεκτρονική πύλη του ΤΕΕ μέσω της οποίας όλες οι άδειες εκδίδονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Στις καινοτομίες του νέου συστήματος περιλαμβάνεται ότι μετά την ηλεκτρονική έγκριση από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) , η οικοδομική άδεια αναρτάται στην «Διαύγεια» […]

Read More