Το σύστημα «e-Άδειες» ανήκει στον ΥΠΕΝ και ενεργοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Το e-άδειες λειτουργεί ως  ηλεκτρονική πύλη του ΤΕΕ μέσω της οποίας όλες οι άδειες εκδίδονται..