Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών στο ΤΕΕ. Δύο ημέρες μέσα στον Ιανουάριο θα σταματήσει η λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών του ΤΕΕ, προκειμένου να γίνουν εργασίες μετάπτωσης και να τεθούν σε λειτουργία..