Οι οφειλές σε Δήμους που παραγράφονται και ποιες μένουν εκτός ρύθμισης. Πλήθος τελών και χρεώσεων,  που αφορούν στην ακίνητη περιουσία,  μέχρι κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ, τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης..