Πληροφορηθείτε για τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης από το γραφείο μας ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Τι είναι το Π.Ε.Α. Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)..