Παρατάσεις για υπαγωγές αυθαιρέτων, δασικά αυθαίρετα, μικρά οικόπεδα

Παρατάσεις για υπαγωγές αυθαιρέτων, δασικά αυθαίρετα, μικρά οικόπεδα. Κατατέθηκε στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπει μπαράζ πολεοδομικών παράτασεων, μεταξύ των οποίων για την υποβολή δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση υπαγωγών αυθαιρέτων, τις δηλώσεις τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων και τη δυνατότητα δόμησης σε εκτός σχεδίου οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων εφόσον έχουν προλάβει την καταληκτική προθεσμία της 9ης […]

Read More