Τι αλλάζει τον Απρίλιο στις νέες οικοδομικές άδειες και υφιστάμενα κτίρια

Τι αλλάζει τον Απρίλιο στις νέες οικοδομικές άδειες και υφιστάμενα κτίρια. Από την 1η Απριλίου 2023 γίνεται υποχρεωτική στις νέες οικοδομικές άδειες η σύνταξη μελέτης προσβασιμότητας με ευθύνη του μηχανικού. Υποχρεωτικές παρεμβάσεις ισχύουν και για υφιστάμενα κτίρια κατοικίας, εμπορίου, γραφείων και υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως επίσης στα κτίρια του δημοσίου και των δήμων και πλήθος άλλων […]

Read More

Μελέτη Προσβασιμότητας

Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας» ορίζεται η μελέτη που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με κάθε μορφής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα και αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης κάθε νέου έργου ή έργου προσαρμογής ή ανάπλασης που αφορά σε κτίριο ή υπαίθριο χώρο. Ανάλογα με το είδος […]

Read More