Επιδοτήσεις ύψους από  65% έως και 75% προβλέπει το νέο πρόγραμμα  LEADER της περιφέρειας Ν. Αιγαίου που προκηρύχθηκε πρόσφατα  και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Μαρτίου 2020.Το πρόγραμμα προβλέπει την..