Επιδότηση 65- 75%! με το νέο LEADER της περιφέρειας Ν. Αιγαίου που προκηρύχθηκε πρόσφατα  και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Μαρτίου 2020.Το πρόγραμμα προβλέπει την ενίσχυση υπό σύσταση, νέων ή..