Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ειδικού Σήματος Ε.Ο.Τ.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ειδικού Σήματος Ε.Ο.Τ. (24 ώρες)για το ακίνητό σας στη Μύκονο. Επικοινωνήστε μαζί μας για να έρθουμε επί τόπου στο ακίνητο σας και για να σας ενημερώσουμε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για την διαδικασία του νόμου. ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου τ. +30 22890 24459 τ. +30 22890 79195 φ.+30 22890 24498 e-mail: […]

Read More