Προκήρυξη για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων. Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ,..