Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων.  Τα διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων είναι η εξέλιξη Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Στην πιο πρόσφατη μελέτη του, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (BPIE) προτείνει την εξέλιξη των Πιστοποιητικών Ενεργειακής..