Παρατάσεις για υπαγωγές αυθαιρέτων, δασικά αυθαίρετα, μικρά οικόπεδα. Κατατέθηκε στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπει μπαράζ πολεοδομικών παράτασεων, μεταξύ των οποίων για την υποβολή δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση υπαγωγών αυθαιρέτων,..