Άδεια δόμησης στην Μύκονο

Άδεια δόμησης στην Μύκονο. Ως Άδεια Δόμησης (μέχρι πρότινος οικοδομική άδεια), κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.4030/2011 και του άρθρου 4 του Ν.4067/2012, ορίζεται η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Πότε απαιτείται Άδεια Δόμησης Άδεια Δόμησης απαιτείται […]

Read More