Πράσινα κτίρια
  • 16/01/2023

Πράσινα κτίρια είναι τα περιβαλλοντικά βιώσιμα κτίρια, που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν για να ελαχιστοποιούν τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα πράσινα κτίρια (γνωστά και ως πράσινη κατασκευή ή βιώσιμα κτίρια) αναφέρονται σε μια δομική και χρηστική διεργασία που παρουσιάζει περιβαλλοντική ευθύνη και αποτελεσματικότητα από πλευράς πόρων σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου: από την χωροθέτηση έως την μελέτη, την κατασκευή, την λειτουργία, την συντήρηση, την ανακαίνιση, και την κατεδάφιση.

Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία της μελετητικής ομάδας, των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών και του πελάτη σε όλα τα στάδια του έργου. Η πρακτική του Πράσινου Κτιρίου διευρύνει και συμπληρώνει τα κλασικά σημεία ενδιαφέροντος σε μια μελέτη κτιρίου, ήτοι την οικονομία, την χρηστικότητα, την ανθεκτικότητα και την άνεση.

Παρά το ότι διαρκώς αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες που συμπληρώνουν τις τρέχουσες πρακτικές στην δημιουργία πιο πράσινων δομών, ο κοινός στόχος είναι τα πράσινα κτίρια να σχεδιάζονται για να μειώνουν την ολική επίπτωση του δομημένου περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου και στο φυσικό περιβάλλον με:

  • Αποδοτική χρήση της ενέργειας, του νερού και των άλλων πόρων
  • Προστασία της υγείας των ενοίκων και βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
  • Μείωση των αποβλήτων, της ρύπανσης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Τα καλύτερα κτίρια μάς βοηθούν να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να βελτιώσουμε την καθημερινή μας ζωή.

 

Γνωρίζετε ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην ΕΕ;

Αφιερώνουμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους: στο σχολείο, στην εργασία, στο σπίτι. Συχνά, τα κτίριά μας χρησιμοποιούν ενέργεια από ορυκτά καύσιμα ή δεν έχουν ικανοποιητική μόνωση. Πολλά από αυτά δεν είναι κατάλληλα να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι πλημμύρες ή οι καύσωνες.

Για να γίνουν τα κτίριά μας φιλικότερα προς το κλίμα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο κατασκευής των νέων κτιρίων αλλά και να ανακαινίσουμε τα υπάρχοντα, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για πολλές ακόμη δεκαετίες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δράση «Κύμα ανακαινίσεων» για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος είναι να διπλασιαστούν τα ποσοστά ανακαίνισης έως το 2030 και να εξασφαλιστεί ότι θα οδηγήσουν σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότητα των πόρων.

Αυτό σημαίνει ότι έως το 2030 θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια, δημιουργώντας έως και 160 000 νέες πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα!

Τι θα κάνει το σύμφωνο;

  • Θα προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της ανακαίνισης κτιρίων
  • Θα ενθαρρύνει την ανάληψη δεσμεύσεων και θα διευκολύνει τον διάλογο σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού
  • Θα ενσταλάξει ιδέες για το νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους
  • Θα παρέχει καθοδήγηση και τεχνική συνδρομή σε τοπικές αρχές και πολίτες
  • Θα υποδεικνύει ευκαιρίες χρηματοδότησης, με συγκεκριμένη βοήθεια για τις ευάλωτες κοινότητες

Με βάση το σχεδιασμό έως τα τέλη του 2023 οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης που θα πραγματοποιηθούν σε 8.000 κατοικίες θα ισοδυναμούν με μείωση κατά 30.000 τόνων ισοδύναμου πετρελαίου και θα αποφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας κατά μέσο όρο τουλάχιστον 30 %.

Ένα χρόνο αργότερο (4ο τρίμηνο 2024) ο αριθμός των ανακαινίσεων θα καλύψει 50.000 κατοικίες, οι οποίες θα ισοδυναμούν με μείωση της ενέργειας κατά 125 χιλ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. Αντίστοιχα για το 2025 το σχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις σε 155.000 κατοικίες από τις οποίες οι 50.000 θα αφορούν ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά και 105.000 υπόλοιπα κτίρια κατοικιών.

Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται έγκριση αιτήσεων για έργα ενεργειακής απόδοσης από το ΥΠΕΝ σε 9.700 φορείς το β΄τρίμηνο και αντίστοιχα ο ίδιος αριθμός για το δ΄τρίμηνο του 2023. Για τα δημόσιο τομέα η έγκριση αιτήσεων σε 210 κτίρια για το 2023 και άλλα 210 για το 2025.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν ανακαινίσεις με στόχο την  εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της ψηφιοποίησης της τελικής κατανάλωσης μέσω συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης αλλά και την προώθηση της  ανάπτυξης υποδομών ηλεκτροκίνησης, όπως σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΣΕΚ (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα).

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες , στο mk@mk-mykonos ή τηλεφωνικά στο 22890 24459 / 6945 307622