Ξεκινά η πιστοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων. Το 2023 εντάσσεται δυναμικά στο έργο των ιδιωτών μηχανικών και η πιστοποίηση κατάταξης σε κατηγορία, για τα 40.000 ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλύματα της χώρας. Ανοιχτός για νέες εγγραφές ενδιαφερομένων μηχανικών για τις πιστοποιήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων είναι ο επίσημος κατάλογος του υπουργείου Τουρισμού.

Υπουργική απόφαση και τεχνικές προδιαγραφές

«Τα πιστοποιητικά κατάταξης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες κλειδιών εκδίδονται από τις ΠΥΤ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται είτε από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συ­στήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα», προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση, με αριθμό 4418 (ΦΕΚ 972Β 21 Μαρτίου 2019).

Η πιστοποίηση κατάταξης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων από ιδιώτες μηχανικούς αποτέλεσε αίτημα της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.). Το αίτημα έγινε αποδεκτό από το υπουργείο Τουρισμού και νομοθετήθηκε με το νόμο 4582 άρθρο 32 και από τον Δεκέμβριο του 2018. Παράλληλα κατόπιν πρότασης του ΣΕΤΚΕ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού διαμορφώθηκαν οι νέες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 3119 Β/2018), βάσει των οποίων τα καταλύματα του κλάδου και συγκεκριμένα τα Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια & Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα, κατατάσσονται σε κατηγορίες Κλειδιών από 1 έως 5.

Το 2023 κορυφώνονται οι πιστοποιήσεις

Η διαδικασία θεσμοθετήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από το 2019, ωστόσο μέχρι τώρα τόσο οι διαπιστεύσεις μηχανικών, όσο και οι πιστοποιήσεις τουριστικών καταλυμάτων  κύλησαν σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς, λόγω των πρακτικών δυσκολιών από την πανδημία του κορωνοϊου και άλλους συγκυριακούς οικονομικούς και πρακτικούς λόγους, που μεσολάβησαν. Το 2023, που είναι και η καταληκτική χρονιά της προθεσμίας αναμένεται να κορυφωθεί το έργο των πιστοποιήσεων.

Οι φορείς των μηχανικών, με νέες ανακοινώσεις τους ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς να συμμετάσχουν στο έργο της πιστοποίησης κατάταξης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων.