Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’οίκον” τον Απρίλιο. Δουλειές για επαγγέλματα της οικοδομής ανοίγει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί τον Απρίλιο και να χρηματοδοτήσει τα νοικοκυριά που θέλουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους.

Πρόκειται για αλουμινοκατασκευαστές, εγκαταστάτες υαλοπινάκων, θερμομόνωσης και συστημάτων θέρμανσης, κατασκευαστές τεντών, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και ενεργειακούς επιθεωρητές. Κι αυτό καθώς το νέο πρόγραμμα που θα τρέχει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) επιχορηγεί τις ακόλουθες εργασίες:

1 Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης:
• Συρόμενα ή επάλληλα,
• Ανοιγόμενα,
• Μόνο υαλοπίνακες, και
• Εξωτερικά σταθερά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα.

2 Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος ή στέγης και της πιλοτής:
• Εξωτερική θερμομόνωση δώματος και πιλοτής,
• Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους, και
• Εσωτερική θερμομόνωση.

3 Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης:
• Κεντρικό σύστημα θέρμανσης,
• Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας – λέβητας,
• Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης,
• Συστήματα με κύρια χρήση Α.Π.Ε ή ΣΗΘΥΑ, και
• Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης.

Το ανώτατο ύψος (προϋπολογισμός) των εργασιών που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» είναι 25.000 ευρώ. Οι μορφές ενίσχυσης που θα δίνονται στους ιδιοκτήτες των κατοικιών για να κάνουν τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις είναι είτε επιχορήγηση έως 70% ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών είτε άτοκο τραπεζικό δάνειο.

Το ΕΤΕΑΝ έχει ετοιμάσει και θα βγάλει στον αέρα ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των δικαιούχων, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τις τράπεζες, όταν πρόκειται να ζητήσουν δάνειο. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες ως προς το ανώτατο επιλέξιμο όριο δαπανών ανά κατηγορία παρεμβάσεων ούτε και ο τρόπος πληρωμής των επαγγελματιών που θα αναλαμβάνουν τις εργασίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 400 εκατ. ευρώ. Οπως προαναφέρθηκε, τα κίνητρα που δίνει είναι επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών.

Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Οσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Αυτό ξεκινά από 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί.

Για την κατανομή των ενισχύσεων έχουν δημιουργηθεί επτά κατηγορίες εισοδημάτων.

Η πρώτη κατηγορία είναι για ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό έως 20.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης είναι 60% και αυξάνεται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος με ανώτατο όριο το 70%.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά ατομικό εισόδημα από 10.000 έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα 20.000 έως 25.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί και φτάνει μέχρι το 70%.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων με ατομικό εισόδημα από 15.000 ευρώ έως 20.000 και οικογενειακό από 25.000 έως 30.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 40%, προσαυξάνεται κατά 5% ανά τέκνο και κλειδώνει μέχρι το 70%.

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 20.000 έως 25.000 ευρώ και οικογενειακό 30.000 έως 35.000 ευρώ. Γι’ αυτούς το κεντρικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 35%, το οποίο αυξάνεται κατά 5% ανά παιδί και το ανώτατο επιτρεπόμενο είναι 70%.

Στην πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνονται όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 25.000 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 30%, προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί και η οροφή είναι στο 50%.

Το ίδιο ανώτατο ποσοστό έχει και η έκτη κατηγορία. Πρόκειται για εύρος ατομικού εισοδήματος 30.000 έως 35.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000 έως 45.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι το 25% το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί.

Στην έβδομη κατηγορία ανήκουν εκείνοι με ατομικό εισόδημα 35.000 έως 40.000 ευρώ και οικογενειακό 45.000 έως 50.000 ευρώ. Για αυτούς δεν ισχύει η επιχορήγηση παρά μόνο το άτοκο δάνειο.

Όσοι υπαχθούν μπορούν να κάνουν συνδυασμό των δύο κινήτρων. Για παράδειγμα μία τετραμελής οικογένεια της πρώτης κατηγορίας θα επιδοτηθεί για τις εργασίες με 17.500 ευρώ και τα υπόλοιπα 6.250 ευρώ μπορεί να τα καλύψει με άτοκο δάνειο.