Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας» ορίζεται η μελέτη που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με κάθε μορφής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα και αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης κάθε νέου έργου ή έργου προσαρμογής ή ανάπλασης που αφορά σε κτίριο ή υπαίθριο χώρο.

Ανάλογα με το είδος του έργου διακρίνονται 2 κατηγορίες μελετών προσβασιμότητας:

α. η Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου και

β. η Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων ή ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων ως κάτωθι.

Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας Κτιριακού Έργου» ορίζεται η μελέτη προσβασιμότητας που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας κάθε νέου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού ή κάθε υφιστάμενου κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού ώστε να καταστεί προσβάσιμο μετά από προσαρμογή. Η ανωτέρω μελέτη αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του κτιρίου.

Ως «Μελέτη Προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων» ορίζεται η μελέτη που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας εξωτερικών υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων. Αφορά κάθε νέα μελέτη διαμόρφωσης ή μελέτη ανάπλασης και αποτελεί μέρος της Αρχιτεκτονικής Μελέτης διαμόρφωσης ή ανάπλασης εξωτερικών υπαίθριων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές συνοψίζονται ως εξής για τα κτίρια:
• Προσβάσιμη είσοδος (>0,90 m) και πρόσβαση από την εξωτερική θύρα στον ανελκυστήρα.
• Προσβάσιμη κατακόρυφη κυκλοφορία.
• Προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής και προστατευμένων προσβάσιμων χώρων αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών.
• Ένας τουλάχιστον προσβάσιμος χώρος υγιεινής.

ενώ για τον υπαίθριο χώρο:
• Οριζόντια κυκλοφορία και πρόσβαση στο δημόσιο χώρο με ελάχιστο πλάτος χωρίς εμπόδια 1,50 m., ενώ προβλέπεται οδηγός τυφλών και ράμπες για προσβάσιμα πεζοδρόμια, οδούς ήπιας κυκλοφορίας και πλατείες.
• Προσβάσιμες διαβάσεις και στάσεις M.Μ.Μ.
• Θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων.

Εμείς στην ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου, γνωρίζοντας άριστα τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας για ΑμεΑ, είμαστε εδώ για να σας πληροφορήσουμε και να σας λύσουμε κάθε απορία. Επικοινωνήστε στο 2289024459 ή στο 6945 307622