ΕΧΟΙΚΟΝΟΜΟ
  • 01/12/2022

Χωρίς τραπεζικό προφίλ το «Εξοικονομώ-Επιχειρώ». Μέχρι τις αρχές του νέου έτους θα ανοίξει για υποβολή αιτήσεων το πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Επιχειρώ» ύψους 200 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε  από την Αλεξανδρούπολη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες που δίνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και τα εργαλεία που προσφέρει για αξιοποίηση προς τις επιχειρήσεις το Ταμείο Ανάκαμψης σε επιδοτήσεις και δάνεια.

Το «Εξοικονομώ- Επιχειρώ» είναι ένα πολύ σημαντικό, εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες κάλεσε να το αξιοποιήσουν,  λέγοντας ο κ Σκυλακάκης ότι: «είναι εργαλείο το οποίο δεν χρειάζεται να έχει καμία επιχείρηση τραπεζικό προφίλ και πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε μία επιχείρηση, που να μη μπορεί να κάνει επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με τη σημερινή κατάσταση και το σημερινό ενεργειακό κόστος».  

Στο  «Εξοικονομώ- Επιχειρώ» εντάσσονται επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και του εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού, με επιδότηση από 40 έως 50% για επενδύσεις από 50.000 έως και 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον προδημοσιευμένο οδηγό του προγράμματος ισχύουν συνολικά 20 βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, και είναι εννέα επιλέξιμα έργα, μεταξύ των οποίων  είναι: συστήματα παραγωγής (φωτοβολταικά, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών) και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους και των συστημάτων φωτισμού, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού χώρων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο προϋπολογισμός του θα κατανεμηθεί ως εξής:

-Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 €,

-Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 € έως και 500.000 €. Η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.

Για κάθε πρόταση έργου που θα υποβληθεί, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος ορίζεται οι εξής:

-Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.

-Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%.

-Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, στο πλαίσιο συνολικής βαθμολογίας που θα προκύπτει βάση κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας που περιγράφονται αναλυτικά στην προδημοσίευση του οδηγού.

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

O αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης στην εκδήλωση της Αλεξανδρούπολης αναφέρθηκε επίσης στο REPowerEU, που θα προστεθεί από τα μέσα του επόμενου χρόνου στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είπε ότι δέχεται ακόμη συμμετοχές, στα επενδυτικά εργαλεία που θα βγουν για τον τουρισμό, καθώς και στην έξυπνη μεταποίηση, τις επενδύσεις στον αγροτοδιατροφικό τομέα και στον φαρμακευτικό «που έχουμε πολλά επενδυτικά σχέδια. Συνολικά τα επενδυτικά σχέδια που έχουν κατατεθεί ως τώρα στο Ταμείο Ανάκαμψης μαζί και με τα δάνεια που έχουν το μεγάλο όγκο, ξεπερνούν τα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ…».

Περιγράφοντας τη διαδικασία δανειοδότησης, που θα είναι ανοιχτή μέχρι το 2026, είπε πως το 20% της επένδυσης αφορά ίδια κεφάλαια, το 30% αφορά εμπορικό δάνειο και ποσοστό μέχρι 50% θα καλύπτει το Ταμείο Ανάκαμψης. Δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στα 8,5 -9 δισ. ευρώ επενδυτικά σχέδια, ότι έχουν υποβληθεί πάρα πολλά επενδυτικά σχέδια από μεγάλες επιχειρήσεις και 2 δισ. επενδυτικά σχέδια από μικρές και μεσαίες και μπορεί να καλυφθεί ένας τεράστιος επενδυτικός όγκος ύψους 30 δισ. Επίσης αναφέρθηκε και σ’ ένα δεύτερο εργαλείο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2023 – δάνεια ύψους 2,5 δισ. «τα οποία και αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα, ή εναλλακτικά, ή με όποιον τρόπο οι επιχειρήσεις το επιθυμούν».