Έτοιμο το Πρότυπο Τυροκομείο Μυκόνου. Ένα έργο σταθμός για το νησί, το  Πρότυπο Τυροκομείο Μυκόνου δυναμικότητας 1 τόνου/ημέρα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής του και υπολογίζεται πως σύντομα θα είναι σε πλήρη λειτουργία, με κύρια προιόντα  κοπανιστή, τυροβολιά, ξυνότυρο, αλλά και παραδοσιακό γιαούρτι.

Το έργο συνολικού προυπολογισμού 814.000 € κατάφερε να  επιδοτηθεί με 65% μέσα από το πρόγραμμα 123Α του υπουργείου Ανάπτυξης και αναμένεται να αποτελέσει μια σοβαρή μεταποιητική  προσπάθεια για την οικονομία του νησιού και ταυτόχρονα να θωρακίσει το ίδιο το τουριστικό προιόν που τείνει να εξελιχθεί σε μονοκαλλιέργεια.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου το έργο και μέχρι στιγμής έχει διεκπεραιώσει:

 • Την Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας
 • Την Υποβολή της πρότασης για επιδότηση στο μέτρο 123 Α του ΥΠΑΝ
 • Την  Εκδοση νέου τοπογραφικού διαγράμματοςκαι την έκδοση οικοδομικής άδειας (στατικά, αρχιτεκτονικά, Η/Μ)
 • Τον Σχεδιασμό γραμμής παραγωγής του τυροκομείου,
 • Την Μελέτη περιβαλλοντικών όρων
 • Την Εκδοση άδειας ίδρυσης –εγκατάστασης,
 • Την 1η πιστοποίηση της πρότασης (επιδότηση 65%)  μέσα από το πρόγραμμα 123 Α του ΥΠΑΝ.
 • Την 2η πιστοποίηση της πρότασης (επιδότηση 65%) μέσα από το πρόγραμμα 123 Α του ΥΠΑΝ

Στο τελικό στάδιο είναι:

 • Η Μελέτη διαχείρισης υπολειμμάτων τυροκόμισης,
 • Η Μελέτη HACCP για την ασφάλεια τροφίμων
 • Η Εκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας
 • Η Εκδοση άδειας λειτουργίας πρατηρίου (Υγ/κού ενδιαφέροντος) και
 • Την ολοκλήρωση της υλοποίησης της εγκεκριμένης  πρότασης (επιδότηση 65%)  μέσα από το πρόγραμμα 123 Α του ΥΠΑΝ.