Επιδότηση για νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις. Και ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων στο νέο ΕΣΠΑ . Από τις αρχές Δεκέμβρη, θα «τρέξουν» τα περισσότερα  προγράμματα της Β’ φάσης του νέου ΕΣΠΑ, μεταξύ των οποίων και αυτό για τον τουρισμό , το οποίο προβλέπει:

  • Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων ή  επέκταση υφιστάμενων. Αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό τουριστικών κατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων. (Με συνολικό προϋπολογισμό 240 εκατ. Ευρώ και έως 50% επιδότηση)

Παράλληλα θα ανακοινωθεί ο β΄ κύκλος των προσκλήσεων για 3 δράσεις επιχειρηματικότητας :

  • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, επιδότηση 100% με συνολικό προϋπολογισμό 50εκ.€,
  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα, επιδότηση 100% , με 48εκ.€,
  • Αναβάθμιση υφιστάμενων ΜΜΕ, επιδότηση έως 50% , με 140εκ.€

Όσον αφορά τις πρώτες 4 προσκλήσεις επιχειρηματικότητας (ΕΠΑνΕΚ) που «έτρεξαν» τον Μάιο, για τους πτυχιούχους της Γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης, τις υφιστάμενες ΜΜΕ, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και τις υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις (α΄ κύκλος), αναμένεται αναμένεται άμεσα η αξιολόγηση των προτάσεων. Στα 4 αυτά προγράμματα το γραφείο μας έλαβε μέρος με την υποβολή 23 προτάσεων.

Ενίσχυση 40% για τις Κυκλάδες ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 

Από τις 18  Οκτωβρίου εξάλλου, έχει τεθεί σε εφαρμογή και ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16, ο οποίος για το νομό Κυκλάδων  περιλαμβάνει  ποσοστά ενίσχυσης έως 40%,  λόγω της αναθεώρησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. (Με το παλιό καθεστώς το ποσοστό ήταν 35%).

Ειδικότερα για τον τουρισμό ο νέος νόμος προβλέπει::

  • Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
  • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3*. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.
  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 2*
  • Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού  (cluster)
  • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων.

Η βασικότερη  διαφορά του ΕΣΠΑ με τον νέο Αναπ/κό Νόμο έχει να κάνει με τον μέγιστο προυπολογισμό που μπορεί να υποβληθεί από έναν επενδυτή, όπου στον μεν Αναπτυξιακό (σχεδόν) δεν υπάρχει οροφή, ενώ στο ΕΣΠΑ προβλέπεται να έχει οροφή τις  150.000 € (τόσο ήταν στον α΄κύκλο).

Ειδικότερα με συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) της τάξεως των 600εκατ. ευρώ, τρέχει από τις 18 Οκτωβρίου (και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου), ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (ν.4399/2016), o οποίος για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνει και τον πρωτογενή τομέα (γεωργία-κτηνοτροφία).

Το εν λόγω ποσό, επιμερίζεται σε τέσσερα χρηματοδοτικά προγράμματα – καθεστώτα (150 εκατ. ευρώ έκαστο), τα οποία αφορούν:

α)«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»

β) «Γενική Επιχειρηματικότητα»,

γ) «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

δ) «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας».

Η υποβολή των αιτήσεων για τα δύο πρώτα καθεστώτα, «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», θα παραμείνει ανοικτή έως τις 20 Δεκεμβρίου, αφού τα εν λόγω προγράμματα θα προκηρύσσονται δύο φορές τον χρόνο. (Η επόμενη προκήρυξη τοποθετείται τον προσεχή Απρίλιο). Αντίθετα, τα προγράμματα «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας» θα παραμείνουν ανοικτά χωρίς ημερολογιακό όριο, μέχρι εξάντλησης των πόρων.

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου μπορούν να παρέχονται τα παρακάτω είδη ενισχύσεων (για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης είναι 40%,):

α. Φορολογική απαλλαγή 

β. Επιχορήγηση

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ε. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

στ. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου