Επιδότηση Επανεκκίνησης στον Τουρισμό. Νέα δράση, για την επανεκκίνηση μέσω παροχής κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις τίθεται σε εφαρμογή, και αφορά Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία & Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Το ποσό της ενίσχυσης θα είναι μη επιστρεπτέο, ακατάσχετο και αφορολόγητο και ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

Α) Δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα  55, 49 ή 79).

Β) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.

Γ) Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. (1 ΕΜΕ 300 ημέρες εργασίας, δηλαδή  2-3 εποχικοί εργαζόμενοι)

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση

Επισημαίνεται ότι:

*Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.

*Επιχειρήσεις. που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

 Η έναρξη υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 16 Ιουνίου και αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης, με την νέα μεθοδολογία FiFo (First in First out) που ακολουθήθηκε και για την εστίαση.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για έλεγχο επιλεξιμότητας:
Τηλ. 2289077113, 6972663434, email: k.katsoudas@gmail.com