Πληροφορηθείτε για τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης από το γραφείο μας ΜΚ Μηχανικοί Μυκόνου για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Τι είναι το Π.Ε.Α.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) είναι μια επίσημη πιστοποίηση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου σας. Εκδίδεται μόνο από πιστοποιημένους με άδεια Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Το πιστοποιητικό αποτυπώνει το πόσο “ενεργοβόρο” είναι ένα διαμέρισμα υπολογίζοντας μια σειρά από στοιχεία (θέρμανση, μόνωση, προσανατολισμός, μελέτες κλπ) και προτείνονται μια σειρά από λύσεις για βελτίωση της απόδοσης.

Στο Π.Ε.Α. αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 • Χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό:
 • Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση του ακινήτου σας. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.
 • Για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον.
 • Για οποιαδήποτε ανακαίνιση της οποίας ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Δεν χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό:

 • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
 • Για οποιοδήποτε ακίνητο με εμβαδό μικρότερο των 50,00 τ.μ.
 • Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.
 • Για ανανεώσεις/τροποποιησεις υφιστάμενων μισθώσεων.

Για έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.
Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτηρίου ως κατασκευασθέντος, μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει), σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).

Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.
Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. και το παραδίδει στον ιδιοκτήτη του κτηρίου.

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983):
 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
 4. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
 5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
 6. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων, π.χ. ΔΕΗ, πετρελαίου, (προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με ελάχιστο κόστος.

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983):

1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
(εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων
(εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
6. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
9. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
(προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση ρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας με ελάχιστο κόστος.

 • Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
 • Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
 • Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
 • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
 • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
 • Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
 • Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
 • Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Στοιχεία Ιδιοκτητών
 • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.

Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

Το ΥΠΕΚΑ έχει εκδώσει τις ελάχιστες τιμές έκδοσης Π.Ε.Α. ανά κατηγορία.
Συγκεκριμένα, για περιπτώσεις κατοικιών:
Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα,μεζονέτα): 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ)
Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία)
Έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ)
Πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τμ

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.